การปลูกไผ่ตงลืมแล้ง

ออกรายการลูกทุ่งเกษตรกร วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2553

เสนอให้รู้จักกับไผ่ตงลืมแล้ง วิถีชีวิตของไผ่ ลักษณะเด่นของไผ่ตงลืมแล้ง การแตกหน่อในหน้าแล้ง การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่ง การปลูกไผ่ตงลืมแล้ง รวมถึงข้อดีเด่นๆ คือทนแล้งได้ น้ำท่วมไม่ตาย คิดว่าน่าจะเป็นอีกนึงในตัวเลือกของเกษตรกรบ้านเราที่กำลังคิดว่าจะปลูกอะไรดี ถ้าน้ำท่วมอีกครั้ง….